facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

 
 


Walne Zgromadzenie Członków MTG

  2016-10-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego

  2016-06-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniach 09-10 czerwca  2016r w Miastku odbyła się dwu dniowa konferencja pn.

   ,,Odnawialne Źródła Energii  szansą rozwoju  regionalnego,, w której gospodarze  Roman Ramion  Burmistrz Miastka, Bogdan Hnat Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  oraz  Aleksander Szopa  Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego postanowili o  dwu etapowym przeprowadzeniu  corocznej imprezy o tematyce ochrony środowiska, powietrza i inwestycjach w OZE.

     W pierwszym dniu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się  I Ogólnopolski Konkurs pn.,,Technik OZE wszystko może”, który składał się z etapów : praktycznego i teoretycznego, oceniane były zespoły drużynowo oraz indywidualnie. Odbywał się on na zasadach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Do udziału w konkursie przystąpiły:  Szkoła z Miastka ,Ustki, Słupska,  Swarożyna, Kartuz i Torunia. Zwyciężyła drużyna  gospodarzy ZSOiT  z Miastka przed ZSB Słupsk
i ZSIŚ z Torunia.

     Drugi dzień Konferencji odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku w której uczestniczyli m.in. Hanna Zych- Cisoń, Wicemarszałek woj. Pomorskiego Mariusz Łuczyk, Leszek Waszkiewicz Starosta Bytowski, Zbigniew Batko Wicestarosta Bytowski, Mirosław Batruch Przewodniczący Komisji rolnictwa Sejmiku woj. Pomorskiego, Samorządowcy Burmistrzowie i Wójtowie województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Szkół Wyższych i Instytutów Badawczo-Rozwojowych, Szkół Średnich, Dyrektorów, Prezesów i  pracowników  Samorządu i Spółek, Instytucji (WFOŚi GW, Spółka ENERGA), Stowarzyszeń, Fundacji, oraz członkowie i przedsiębiorcy skupieni w  MTG i Spółce Energetycznej działającej na terenie naszej Gminy m.in. Pan Bolesław  Prondziński – który podzielił się w czasie konferencji swoimi  bardzo trafnymi  spostrzeżeniami dot. działalności w obszarze OZE czy Pan Adam Molak. Bardzo cieszy fakt uczestnictwa w konferencji  miasteckich Radnych Rady Powiatu oraz Rady Gminy licznie przybyłych, co daje nadzieję na dalszy konstruktywny dialog społeczny dot. zasadności  przedsięwzięć w obszarze OZE dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu Gm. Miastko.

...czytaj więcej


Działania MTG na 2016

  2016-01-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

Jak co roku, Zarząd MTG przedstawia Państwu informacje dotyczące działalności stowarzyszenia w 2015r.

Głównym kierunkiem działań, jakie podejmował Zarząd było przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych (PV).

W drugim kwartale ubiegłego roku pojawiła się możliwość skorzystania ze środków z tzw. „starego rozdania” (2007-2013) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze OZE, tj. na montaż paneli PV z 90% dofinansowaniem. Lista beneficjentów tego programu nie obejmowała stowarzyszeń pozarządowych. Stąd też MTG nie mogło samodzielnie realizować projektu. Była możliwość przystąpienia do projektu wspólnie z Gminą Miastko – z przyczyn od nas niezależnych nie doszło do realizacji.

Mając na uwadze przyszłe projekty dotyczące OZE Zarząd MTG podjął decyzję o przygotowaniu indywidualnych projektów technicznych dla zainteresowanych członków MTG. Dokumentacja dotyczy projektu „Montaż paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Miastko” i jest podstawowym warunkiem uczestnictwa i aplikacji w projekcie. W wyniku analizy ofert Zarząd MTG podjął decyzję, że dokumentację przygotuje firma EKOWODROL w Koszalinie reprezentowana przez Pana Michała Sondeja.

Dokumentacja zawiera następujące informacje:

- warunki techniczne stropodachów (ich wytrzymałość, wpływ wiatru);

- odpowiednie mocowanie i możliwości posadowienia paneli PV;

- horyzontalność i stopień nachylenia paneli PV;

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe;

- wielkość i możliwości instalacji paneli PV;

- wstępny kosztorys (100% ceny);

- uzysk energetyczny.

Do dnia dzisiejszego opracowano 189 indywidualnych projektów technicznych. Wielkość energetyczna całej instalacji PV w rozproszeniu wynosić będzie ponad 1MW, a wartość tego przedsięwzięcia to kwota ponad 9 mln złotych. Planujemy uzyskanie dofinansowania do realizacji projektu z funduszy UE na poziomie min. 70%.

Dalsze działania Zarządu MTG to udział w negocjacjach pn. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” w celu pozyskania dofinansowania do realizacji projektu PV. 28 stycznia 2016r. jest planowane rozstrzygnięcie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim.

Oprócz realizacji w/w projektu planujemy realizację projektów dotyczących:

- wymiany pieców c.o. na niskoemisyjne,

- montaż pomp ciepła,

- montaż wiatrowni przydomowych,

- dalszy montaż paneli solarnych na ciepłą wodę użytkową.

 


Utworzenie Spółki Energetycznej

  2015-07-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Energia Odnawialna Sp. Z.o.o
w organizacji                                                                                                  

Komunikat w sprawie utworzenia spółki .

 

                W budynku Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie z cyklu spotkań  poświęconych przygotowaniu i wdrożeniu w życie idei samowystarczalności energetycznej Gminy Miastko. Działania te rozpoczęły się od chwili powstania Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i przeprowadzenia MTG wspólnie z Gminą Miastko projektu budowy instalacji solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Zdobyte przez te lata doświadczenie obu partnerów spowodowało, że Gmina Miastko przyjęła w drodze uchwały Rady Miejskiej plan budowy Gminnego Centrum Zarzadzania Energią. Plan ten zakłada kompleksowe rozwiązania w kilku segmentach. Jednym z idei planu jest zaangażowanie  do jego budowy jak największej rzeszy lokalnych podmiotów i osób fizycznych. Wychodząc temu naprzeciw 2 lipca 2015 r. powołana została do życia Energia Odnawialna Spółka z o.o. z siedziba w Miastku. Udziałowcami spółki są dwadzieścia cztery osoby   fizyczne, głównie znani miasteccy przedsiębiorcy i jeden z czołowych polskich producentów sprzętu OZE. Udziałowcy objęli po cztery udziału w równej wysokości.

...czytaj więcej


ZAMIEŃ SŁOŃCE W PRĄD

  2015-04-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Drodzy Państwo, rozpoczynamy przygotowania do kolejnego projektu pt."ZAMIEŃ SŁOŃCE W PRĄD". Chętnych do wykonania audytu polegającego na wykonaniu przedmiaru technicznego mającego na celu montaż instalacji fotowoltaicznych, i wykonanie dokumentacji technicznej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata na  konto stowarzyszenia 350 zł, kwota ta pokryje koszty dokumentacji. Nasz projekt jest elementem składowym projekty gminy Miastko "Gminne centrum zarządzania energetycznego".

Termin wpłat upływa 30 kwietnia 2015r.

konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 z dopiskiem AUDYT-2015


Ruszamy z kolejną propozycją

  2015-04-01 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Link  do oryginalnego artykułu na www.gp24.pl Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze rusza z nowym projektem związanym z odnawialnymi źródłami energii. Chodzi o montaż na dachach domów paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu.

Z tym projektem chcemy wejść w program Prosument. Można uzyskać 40 procent dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, a pozostałe 60 procent pożyczki można rozłożyć nawet na 15 lat.

Wtedy miesięczna spłata wyniesie 150-200 złotych, a więc tyle, ile płacimy za energię elektryczną. Przy własnych panelach fotowoltaicznych za prąd płacić jednak nie będziemy - mówi Aleksander Szopa, prezes MTG Miastko. Stowarzyszenie czeka na chętnych do końca kwietnia tego roku.
Na początek trzeba wpłacić 350 złotych na wykonanie audytu, dokumentacji. - Taka inwestycja zwraca się po 6-8 latach. Prosument to tylko jedno źródło finansowania. Myślimy też o innych - oznajmia Szopa. Link do ustawy OZE


Zamierzenia MTG

  2015-04-01 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Przyjęta przez Sejm RP 20 lutego 2015 roku Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii którą 11 marca podpisał Prezydent RP Bronisław Komorowski pozwala wszystkim obywatelom na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej i uzyskanie cen gwarantowanych na okres 15-tu lat. Ustawa daje ogromne możliwości inwestycyjne w obszarze Efektywności Energetycznej,   w którym Odnawialne Źródła Energii byłyby elementem wspierającym budowę Projektu Gminnego Centrum Zarządzania Energetycznego w naszej Gminie.

...czytaj więcej


Składki członkowski

  2015-01-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego przypomina członkom Stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2015 do dnia 28 lutego 2015r. Nieopłacenie składki będzie skutkowało skreśleniem z listy członków, i jednocześnie pominięciem w uczestnictwie w najbliższym projekcie Stowarzyszenia.Składki proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

 

 

 

 


Działania MTG - Ankieta

  2014-10-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni członkowie i sympatycy MTG w Miastku.

Uprzejmie informujemy, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na różnego rodzaju projekty.
Zarząd MTG informuje o tym, że prowadzi prace zmierzające do realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i poszanowania energii poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Aby zorientować się w Państwa oczekiwaniach opracowaliśmy i kierujemy do Was ankietę. Ankieta ta pozwoli nam zdiagnozować potrzeby dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu, pomp ciepła, kolektorów ciepła na ciepłą wodę użytkową oraz pieców centralnego ogrzewania. Dla poprawy efektywności wykorzystania źródeł energii i obniżenia emisyjności spalin proponujemy wymianę pieców na ekopelet lub ekogroszek. W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie grupowych zakupów energii elektrycznej dla mieszkańców naszej gminy. Pozwoli to obniżyć koszty zakupu prądu.

...czytaj więcej


Komunikat

  2014-10-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Uprzejmie przypominamy o opłatach członkowskich za rok 2014 (składka roczna wynosi 40 zł).
Numer konta Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410.

Wszystkich chętnych zapraszamy do struktur Stowarzyszenia. Deklaracja jest dostępna na stronie MTG i w siedzibie Stowarzyszenia.


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.