• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Sercem za serce

2021-01-24 10:29:58   Eugeniusz Lisiecki

Sprawozdanie nr 1/01/2021 dotyczące zbiórki pieniędzy na pomoc dla szpitala miejskiego w Miastku pod nazwą  ,"Sercem za serce". W oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych .. Zarząd Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku powołanemu przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze składa sprawozdanie  o wynikach zbiórki publicznej ofiar w gotówce i sposobie zużytkowania zebranych środków
W okresie od 07-04-2020 do 31-12-2020 dokonano dobrowolnych wpłat na konto (w formie wpłat na wskazane subkonto Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego) na łączną kwotę: 8.018,38 zł ( słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
Całą kwotę przekazano na wskazane konto Szpitala miejskiego w Miastku.
O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych środków podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w/w:
Strona internetowa www.mtg.miastko.pl
Głos Pomorza https://gp24.pl/wiadomosci/miastko/ 
Dziennik Bałtycki  https://dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/miastko/
Portal internetowy www.miastko.pl oraz  www.miastko24.pl 

IV. Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dokonał kontroli wydatkowania przekazanych środków.